Vítejte v MaVeTe


Jsme terapeutické studio pro individuální a rodinné terapie

Specializujeme se na problematiku obětí trestných činů, domácího násilí, závislostí, poruch příjmu potravy, ale i na poradenství v oblasti dětského prožívání, syndromu ADHD nebo celé oblasti krizových situací v rodinách.

Mgr. Veronika Šindelářová Lísalová

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu University Karlovy v Praze, obor Speciální pedagogika - Etopedie. Dále jsem absolvovala mimo jiné následující výcviky:

  • 2007 - 2008 Výcvikový kurz Krizová intervence (200 hodin, akreditace MPSV ČR)
  • 2016 – 2017 Project professional development to removing barriers to integration (Erasmus +, IN.F.O.L, Roma, Italy)
  • 2014 – 2018 Výcvik v integrativní rodinné terapii (700 hodin, Institut Petra Boše, Anima - terapie, o.s)

V letech 2001 až 2017 jsem pracovala v Psychiatrické nemocnici (léčebně) Bohnice jako etoped - terapeut, kde jsem postupně vystřídala několik různých oddělení (mj. Oddělení akutního příjmu a Oddělení ochranných sexuologických a psychiatrických léčeb) a kde jsem se zabývala vedením psychoterapeutických skupin, komunit, edukativních skupin, krizovou intervencí a poradnou pro rodinné příslušníky.

Od roku 2014 pracuji jako etoped a rodinný terapeut ve Středisku výchovné péče - Zařízení pro děti cizince, kde je mým úkolem vedení terapeutických skupin, individuální terapie, konzultace, poradenství, rodinná terapie, přednášková a metodická činnost na školách, monitoring a výzkumná činnost.

Od roku 2017 také spolupracuji jako psychoterapeut s Probační a mediační službou České republiky v rámci projektu pro podporu a pomoc obětem trestných činů "Proč zrovna já? II".

Ze své dosavadní praxe mám zkušenosti s problémy velmi širokého spektra klientů v nejrůznějším věku a životních situacích, jak jednotlivců tak i rodin a věřím tedy, že budu schopna, společně s Vámi, najít dobrou cestu i pro Vás.

Martina Stralczynská

Jsem studentkou oboru adiktologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.
Z oblastí adiktologie mě zajímají hlavně závislosti dětí a spojení adiktologie a rodinné terapie.

Z dalšího vzdělávání:

  • 2013 semestrální kurz psychologie
  • 2014 - 2015 studium pro získání akreditace pedagog volného času
  • 2014 Seminář vedení poradenských rozhovorů (Jabok, 40 hodin)
  • 2014 – 2018 Výcvik v integrativní rodinné terapii (700 hodin, Institut Petra Boše, Anima - terapie, o.s)
  • 2015 Seminář "Nenásilná komunikace" (Jabok)
  • od září 2018 Kurz Hledat, najít, pustit

V letech 2014 - 2017 jsem pracovala jako pedagog volného času na základní škole Mikoláše Alše. Zkusila jsem si tři pozice ve školství a zjistila jsem, že si musím vybrat jiný směr kam se vydat. Rozhodla jsem se pro psychoterapii, která mi otevřela mnoho zajímavých dveří. V současné době dělám volnočasové programy pro klienty na oddělení detoxu u Apolináře a vypomáhám s vedením podpůrné skupiny tamtéž.

Aktuálně pracuji s rodinami v organizaci Anabell. Práce s rodinami je pro mě velkou výzvou a přínosem. Práce v terapeutickém páru byl můj sen, který se mi postupně plní. Těším se na spolupráci s Vámi.

Co nabízíme


Individuální terapie

Individuální terapie je nejrozšířenější formou terapie. Daný čas a pozornost terapeuta je po celou dobu setkání věnována jednomu klientovi, jeho prožívání, emocím a obtížím. Jedná se o proces postupného setkávání, kdy se mezi klientem a terapeutem vytváří důvěrný a bezpečný prostor pro zkoumání myšlenek, pocitů, tělesných prožitků a vztahů bez jakéhokoliv hodnocení. Postupně se rozvíjející terapeutický vztah mezi terapeutem a klientem umožňuje klientovi zažít upřímnost, podporu a otevření se ve vlastních bolestech, zklamáních nebo i ztrátách. Poskytuje bezpečí, úctu a hojivou zkušenost, na kterých pak může klient dál ve svém životě stavět.

Rodinná terapie

Rodinná terapie vychází z předpokladu, že rodina funguje jako propojený systém, proto je žádoucí, aby na terapii docházela celá rodina nebo alespoň její větší část. I v případě nepřítomnosti jednoho člena se pracuje s rodinou jako celkem, kdy jsou mapovány potřeby všech členů bez ohledu na to, zda jsou na terapii přítomni nebo ne. Terapeut nebo terapeuti se zabývají problémy celé rodiny i osobnostmi jednotlivých členů neboť se stává, že problémy jednoho člena rodiny zasahují a významně ovlivňují celek. Po celou dobu terapie je pozornost terapeutů zaměřena na celé pole toho, co se právě odehrává. Rodinná terapie vytváří bezpečné prostředí, kde má každý ze členů rodiny prostor sdělit své pocity, potřeby a problémy. Společně s terapeuty hledá každá rodina svá řešení a způsoby komunikace, aby fungování rodiny bylo stabilní, láskyplné a vyhovovalo potřebám jednotlivých členů.

Ceník


Individuální terapie a poradenství (50 minut): 900 Kč

Rodinná terapie (probíhá za přítomnosti dvou terapeutů, 60 minut): 1 100 Kč

Po dohodě s konkrétním terapeutem nabizíme individuální slevy pro oběti trestných činů.

Nejsme plátci DPH.

Kontakty


Mgr. Veronika Šindelářová Lísalová

+420 734 695 244

veronika@mavete.cz

Martina Stralczynská

+420 773 259 316

martina@mavete.cz

Kde nás najdete

Sídlíme v budově Komunitního centra Matky Terezy, U Modré školy 2337/1, 149 00 Praha 11 - Háje.

Vchod k nám se nachází vpravo od hlavního vchodu do kostela.

MHD konečná metra C Háje, východ směr Modrá škola a dále rovně cca 50 metrů.

Email: info@mavete.cz